Jaarverslag 2019

Sophia werkt

Samen werken aan de beste zorg voor zieke kinderen

In het Sophia draait alles om de patiënten. Daarbij staat hoge kwaliteit van zorgverlening voorop. Het Sophia gelooft in dit kader in Samenzorg. Het bieden van de allerbeste zorg kan alleen als de verbondenheid tussen het gezin en het kind centraal staat. Dit betekent dat het Sophia zowel het kind als de ouders nauw bij de behandeling betrekt. Neem een kijkje in de bijzondere wereld van het Sophia:​

Innovatie in de zorg: de kracht van samenwerken

Al jaren verlegt het Sophia grenzen op het gebied van onderzoek en zorg. Het Sophia werkt hiervoor intensief samen met andere partijen. Bijvoorbeeld binnen de Medical Delta met medici uit Leiden en ingenieurs uit Delft. Door de medische en technologische wereld met elkaar te verbinden, worden er grote stappen gezet. Denk aan minimaal invasieve operatietechnieken, vroege diagnostiek en behandeling door nieuwe beeldvormende technieken, artificiële intelligentie en de inzet van medicatie die volledig is afgestemd op de unieke situatie van het kind. Ook participeert het Sophia in Europese samenwerkingsverbanden als ECHO (European Children’s Hospitals Organisation). En is er een samenwerking met onder meer ziekenhuizen in Toronto, Houston, Perth en Kaapstad.

De Sophia Stichtingen zorgen voor extra financiering van wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten. Hierdoor kunnen kinderen sneller beter worden of komen sommige ziekten niet meer voor. We dragen ook bij aan projecten om vernieuwingen mogelijk te maken. Hierdoor blijft het Sophia binnen Europa als kinderziekenhuis vooroplopen.

Superspecialisten

Het Sophia kent 34 specialismen. Daarop mag het trots zijn. Het Sophia heeft 4 kerngebieden. Daarmee behoort dit ziekenhuis tot de wereldtop op het gebied van zorg en onderzoek. Deze 4 kerngebieden zijn:

•    Centrum voor zeldzame ziekten
•    Moeder en Kind Centrum
•    Kinderthoraxcentrum
•    Kinderhersencentrum

Centrum voor zeldzame ziekten
Zo’n 1 miljoen Nederlanders krijgen in hun leven te kampen met een zeldzame aandoening. Een groot deel daarvan betreft kinderen. In het Centrum voor Zeldzame Ziekten van het Sophia bestaat veel kennis en expertise om deze kinderen door een multidisciplinaire aanpak de juiste diagnose te geven en zorg op maat te bieden. Denk hierbij aan kinderen met een aangeboren stoornis in de stofwisseling of het afweersysteem, of een onvoldoende ontwikkeld maagdarmstelsel.

Moeder en Kind Centrum
De beste start voor moeder en kind begint al bij de zwangerschapswens. Gebleken is namelijk dat de ontwikkeling van een embryo en de foetus niet alleen een directe relatie heeft met de gezondheid van het pasgeboren kind, maar ook met de gezondheid en kansen op latere leeftijd. Door voortschrijdende kennis en innovaties kunnen steeds meer aandoeningen tegenwoordig al vóór de geboorte vastgesteld en behandeld worden, met betere vooruitzichten op levenslange gezondheid. In het Moeder en Kind Centrum in het Sophia Kinderziekenhuis zijn alle disciplines aanwezig om complexe zorg aan moeder en kind te leveren. Zo wordt op de afdeling Neonatologie gezorgd voor te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap. Maar ook voor kinderen die op tijd zijn geboren en intensieve zorg nodig hebben. Naast de zorg voor het kind is de zorg voor de ouders hier erg belangrijk.

Kinderthoraxcentrum
Dit centrum is er voor kinderen met problemen aan het hart, de longen en de luchtwegen. Het is de enige plek in Nederland waar harttransplantaties bij kinderen plaatsvinden. Door de combinatie van expertise en het gebruik van de nieuwste technologie kan het Sophia de beste zorg bieden. Het Kinderthoraxcentrum is toonaangevend in Europa.
 

Kinderhersencentrum
In het Kinderhersencentrum werken specialisten en wetenschappers op het gebied van het brein en gedrag intensief samen om kinderen met een aandoening aan het hoofd, de hersenen en de zintuigen een optimaal niveau van functioneren en participeren in de samenleving te geven. Denk aan kinderen met een hersentrauma, gezichtsafwijking of aandoeningen als epilepsie of autisme.  In 2019 (en in het eerste kwartaal van 2020) stond dit expertisecentrum centraal binnen onze fondsenwerving. Lees meer bij Sophia is nieuwsgierig.

Intensieve zorg

Kinder Intensive Care (IC)
Het Sophia heeft een van de grootste kinder IC’s van Europa. Deze IC-afdeling is een van de twee zogenoemde ECMO-centra in Nederland. De ECMO is een hart-longmachine die tijdelijk de functie van de longen kan overnemen.

Harttransplantaties bij kinderen
Het Sophia is het enige Nederlandse ziekenhuis dat harttransplantaties bij kinderen uitvoert en steunharten gebruikt als er niet snel genoeg een donorhart beschikbaar komt. Ieder jaar zijn er tussen de 4 en 10 harttransplantaties bij kinderen.

IC Neonatologie
Daarnaast heeft het Sophia de grootste IC Neonatologie van West-Europa. Hier zorgt het ziekenhuis voor te vroeg geboren kinderen (al vanaf 24 weken zwangerschap) en kinderen die op tijd zijn geboren, maar intensieve zorg nodig hebben. Vaak zijn bij deze kinderen een of meer vitale functies bedreigd. Vitale functies zijn bijvoorbeeld de hartslag en ademhaling. Die moeten met diverse behandelmethoden, zoals beademing of medicatie, worden ondersteund. Naast de zorg voor het kind is ook de zorg voor de ouders erg belangrijk. Zij worden stap voor stap meegenomen in de besluitvorming over de behandeling.

Voor een compleet overzicht van de cijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening.
Extra css classes 
wit_dia

U bent hier

Financieel jaarverslag