Jaarverslag 2019

#1C3A71
Het Sophia is niet zomaar een ziekenhuis. Het is een academische wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs samengaan. Waar kinderen echt centraal staan. En die wereld bevindt zich al meer dan 150 jaar in het hart van Rotterdam!
welkom
aan

Welkom in een bijzondere wereld

Het Sophia maakt deel uit van het Erasmus Medisch Centrum en is verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Het ziekenhuis is het grootste van de 8 universitair-medische centra die ons land kent.

Wat doet het Sophia?

Het Sophia verleent zorg aan kinderen met zeldzame en complexe aandoeningen. Kinderen die meer of juist specifiekere zorg nodig hebben dan een algemeen ziekenhuis hun kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan zeldzame hart- en longziekten. Rotterdam heeft de beste expertise in huis om deze patiëntjes te helpen. Daarom worden kinderen vanuit het hele land en soms ook vanuit het buitenland naar het Sophia doorverwezen.

Complete zorg

Het Erasmus MC-Sophia kent een unieke combinatie van Verloskunde, Neonatologie, Kindergeneeskunde, Kinderchirurgie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hierdoor kan het ziekenhuis kinderen en hun ouders een zo compleet mogelijke zorg aanbieden. Een missie die de Stichting Vrienden van het Sophia van harte ondersteunt!

De wereld van Sophia

Geen woorden, maar cijfers

  • Het oudste en grootste kinderziekenhuis van Nederland (156 jaar in 2019).
  • 3.345 medewerkers.
  • Ruim 8.000 opgenomen kinderen per jaar.
  • 103.350 bezoeken aan de polikliniek.
  • 2.100 geboorten per jaar.
  • 350 lopende onderzoeksprojecten.

Fondsenwerving: broodnodig

De overheid en de zorgverzekeraars dragen voor een groot deel bij aan de financiering van behandelingen. Voor onderzoek naar oorzaken van ziekten en nieuwe behandelmethoden zijn echter aanvullende middelen nodig. We zorgen er samen met heel veel Vrienden voor dat we iets extra’s voor de kinderen kunnen doen. Het geld wordt gebruikt voor:

  • Onderzoek naar ziekten en behandelmethoden.
  • Een aangenaam verblijf in het ziekenhuis. We zorgen voor familiekamers, speelgoed en ontspanning.
  • Vernieuwende projecten waardoor het Sophia voorop blijft lopen.
Extra css classes 
aqua_dia

‘Via de Stichting draagt u bij aan projecten waardoor het Sophia als kinderziekenhuis in Europa voorop blijft lopen’

'Via de Stichting Vrienden van het Sophia kunt u bijdragen aan onderzoek naar nieuwe behandelingen en innovaties in de zorg. Complexe vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg en welzijn vragen om wetenschappelijk baanbrekende oplossingen. Onze specialisten en wetenschappers zetten zich hier voortdurend voor in. Het is daarbij essentieel dat zij aangesloten zijn op de vele grensverleggende ontwikkelingen binnen de technologie. We werken hiervoor nauw samen met de TU Delft en de EUR. Hierdoor worden er mooie stappen gemaakt in de kindergeneeskunde. Dankzij uw steun kunnen patiënten in het Sophia maar ook in andere ziekenhuizen, daar zo snel mogelijk van profiteren.’

Edmond Rings, afdelingshoofd Kindergeneeskunde van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en het LUMC

Twee stichtingen

Die extra financiële ondersteuning komt vanuit de Sophia Stichtingen. Er zijn twee aparte stichtingen:

Het Sophia Fonds bestaat al meer dan 40 jaar en heeft een aanzienlijk vermogen opgebouwd. Dat is ontstaan door de verkoop van het oude Sophia Kinderziekenhuis in de jaren zestig. De Stichting Vrienden van het Sophia bestaat inmiddels 20 jaar. Zij werft extra geld om projecten in het Sophia te kunnen financieren. De Stichting Vrienden van het Sophia draagt ook bij aan de publiciteit voor het werk van het Erasmus MC-Sophia, bijvoorbeeld door dit jaarverslag.

Extra css classes 
groen_dia

Voor een compleet overzicht van de cijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening.

U bent hier

Financieel jaarverslag