Jaarverslag 2019

Stichting Vrienden van het Sophia

Extra css classes 
openingsbeeld

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis (het Sophia) zorgt voor de meest bijzondere en kwetsbare patiënten, kinderen. Elk kind, ziek of gezond met een beperking, heeft recht op de allerbeste zorg die er is. Een missie van het Sophia die de Stichting Vrienden van het Sophia van harte ondersteunt.
 

Daarom doen wij er alles aan om hun verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Ook zorgen we voor financiering van wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten. Hierdoor kunnen zieke kinderen een betere behandeling of betere kwaliteit van leven krijgen. Dat kan alleen door de financiële steun van heel veel bedrijven en mensen, zoals u.

In 2019 stonden veel van onze acties in het teken van de realisatie van het nieuwe Kinderhersencentrum, maar konden we ook een financiële bijdrage leveren aan andere belangrijke onderzoeks- en welzijnsprojecten. Zonder uw steun was dit niet mogelijk geweest. Wij willen u hiervoor hartelijk danken!

In dit digitale jaarverslag leest u wat we in 2019 voor het Sophia konden doen. En welke acties er zijn gehouden om dit mogelijk te maken.

Extra css classes 
aqua_dia

De wereld van Sophia

Het Sophia is niet zomaar een ziekenhuis. Het is een academische wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs samengaan. Waar kinderen echt centraal staan. En die wereld bevindt zich al meer dan 150 jaar in het hart van Rotterdam!

Fondsenwerving: broodnodig

De overheid en de zorgverzekeraars dragen voor een groot deel bij aan de financiering van behandelingen. Voor onderzoek naar oorzaken van ziekten en nieuwe behandelmethoden zijn echter aanvullende middelen nodig. Die extra financiële ondersteuning komt vanuit de Sophia Stichtingen. Er zijn twee aparte stichtingen:

>Lees meer

 
Extra css classes 
oranje

Edmond Rings,
Afdelingshoofd Kindergeneeskunde van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en het LUMC

'Via de Stichting draagt u bij aan projecten waardoor het Sophia als kinderziekenhuis in Europa voorop blijft lopen'.

>Lees meer

Extra css classes 
oranje_dia

 

 

Sophia Werkt

In het Sophia draait alles om de patiënten. Daarbij staat hoge kwaliteit van zorgverlening voorop. De Stichting Vrienden van het Sophia zorgt voor extra financiering van wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten. Hierdoor kunnen kinderen sneller beter worden of komen sommige ziekten niet meer voor. We dragen ook bij aan projecten om vernieuwingen mogelijk te maken. Hierdoor blijft het Sophia binnen Europa als kinderziekenhuis vooroplopen.

>Lees meer 

Extra css classes 
aqua

Samenzorg
 

Het bieden van de allerbeste zorg kan alleen als de verbondenheid tussen het gezin en het kind centraal staat. Dit betekent dat het Sophia zowel het kind als de ouders nauw bij de behandeling betrekt.

>Lees meer 

 
Extra css classes 
aqua_dia

 

Sophia is nieuwsgierig

Al jaren verrichten de specialisten en onderzoekers van het Sophia baanbrekend werk. En verleggen zij grenzen op het gebied van onderzoek, onderwijs en zorg. Hierdoor komt er meer kennis over het voorkomen of beter behandelen van ziekten. En kan het Sophia sneller en betere diagnoses stellen. De Stichting Vrienden van het Sophia zorgt voor extra financiële middelen om dat onderzoek mogelijk te maken.

>Lees meer

Extra css classes 
aqua

Sophia zorgt

Het Sophia gelooft in Samenzorg. Het bieden van de allerbeste zorg, kan alleen als de verbondenheid tussen het gezin en het kind centraal staat. Daarom betrekt het Sophia de ouders nauw bij de behandeling van hun zoon of dochter. Het afgelopen jaar hebben we dankzij de steun van onze donateurs weer veel projecten mogelijk gemaakt die het ziekenhuisverblijf van de patiëntjes en hun ouders zo aangenaam mogelijk maken.

>Lees meer

Extra css classes 
blauw_dia

U bent hier

Financieel jaarverslag